Produkter

Last ned vår prisliste her.

Pris mva

Maskingrus 0-8mm

Maskingrus som passer som underlag til belegningsstein og heller, som strøgrus og i grøfter med kabler, og som veigrus i bratte bakker.

kr.
pr. tonn

mva

Maskingrus 0-16mm

Maskingrus som egner seg til grusveier, gårdsplasser, og som underlag for asfalt.

kr.
pr. tonn

mva

Maskingrus 0-32mm

Maskingrus som egner seg til grusveier. Denne anbefales som bærelag der det ikke er vei fra før, og som det skal kjøres på.

kr.
pr. tonn

mva

Grov maskingrus 0-70mm

Grov maskingrus som egner seg til å brukes som forsterkningslag og til å rette opp dårlige underlag på veier.

kr.
pr. tonn

mva

Maskinkult 0-120mm

Maskinkult som egner seg til forsterkningslag og til å bygge opp veier Kan også brukes som fyllmasse.

kr.
pr. tonn

mva

Grovkult 20-120mm

Grovkult som egner seg som drenerende underlag til oppbygging og oppfylling av store grøfter. Er blant annet benyttet ved bygging av E18.

kr.
pr. tonn

mva

Finpukk 8-16mm

Finpukk som egner seg til gårdsplasser, drenering og rørlegging i bakken. Anbefales i 3-5cm tykkelse oppå 0-16mm eller 0-32mm.

kr.
pr. tonn

mva

Pukk 16-32mm

Pukk som egner seg til drenering og der hvor det skal legges grove rør.

kr.
pr. tonn

mva

Grovpukk 32-64mm

Grovpukk som egner seg til drenering. Denne benyttes på samme måte som 20-120mm der den blir for stor.

kr.
pr. tonn

mva

Sprengstein 0-1000mm

Sprengstein brukes når det skal fylles opp eller bygges opp i store høyder.

kr.
pr. tonn

mva